6 มีนาคม 2564     Search
 ข่าวประชาสัมพันธ์
Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564

 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสโมสร เลือกกรรมการหมายเลข 1-18 ได้ไม่เกิน 8 หมายเลข  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการหมายเลข 19  ได้ 1 หมายเลข

posted @ 12 มกราคม 2564 7:30 by wanida

ขยายเวลาเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2564

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด ขยายเวลาเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564 ไปจนถึงวันที่ 18  ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

posted @ 15 ธันวาคม 2563 14:47 by wanida

เสนอพิมพ์รายงานกิจการประจำปี 2563

 สหกรณ์มีความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 ผู้ที่สนใจยื่นเสนอราคาได้ภายในวันที่ 22 ธันวาคม  2563

posted @ 15 ธันวาคม 2563 14:35 by wanida

ยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินหักเงินโบนัสประจำปี 2563

สมาชิกที่มีความประสงค์ยื่นกู้เงินฉุกเฉิน โดยชำระคืนเงินกู้ด้วยเงินโบนัส   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  สหกรณ์เริ่มรับใบขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 16  พฤศจิกายน  2563    กำหนดจ่ายเงินกู้วันละ   200   ราย     เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่   25  พฤศจิกายน  2563    เวลา   13.30 น.   ถึง  15.00 น.

posted @ 13 พฤศจิกายน 2563 9:42 by wanida

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด มีความประสงค์สรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564  ให้เสนอภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563

posted @ 5 พฤศจิกายน 2563 11:06 by wanida

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

posted @ 5 พฤศจิกายน 2563 11:00 by wanida

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2564

 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2564 ระหว่างวนที่ 12 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์

posted @ 5 พฤศจิกายน 2563 10:51 by wanida

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 เชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น 5  และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2 วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564

posted @ 5 พฤศจิกายน 2563 10:40 by wanida

ประกาศรายชื่อทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี2563_2

 ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศให้สมาชิกยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ให้ยื่นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น  คณะกรรมการได้พิจารณาทุนรอบสองเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารับทุนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

posted @ 5 พฤศจิกายน 2563 10:28 by wanida

โครงการออม ปี 2563

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำจัด  ส่งเสริมจัดโครงการให้สมาชิกออมรายเดือน เพื่อสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เกษียณอายุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563

posted @ 28 กันยายน 2563 7:30 by wanida

Previous Page | Next Page

  

Recommended Web Browsers : Internet Explorer 7 Above
Copyright © 2010 GPO SC. All Rights Reserved

 
Register   |  Login